ABC

TTT

Tập viết nhìn cho nó đẹp

But, sao vẫn khó nhìn thế nhỉ?

Viết lại cho nó kín một dòng rồi xuống dòng coi nó sẽ như thế nào, ôi vẫn chưa hết một dòng à?

À, hết rồi.

Khoảng cách các dòng nhìn khó thở thế nhỉ?
Sao không chỉnh được như trong word của ms.

Cách hẳn thêm một dòng thì lại hơi xa cách, vch.
Verse 2:

The Story is The Story

Ost “Tể Tướng Lưu Gù” – (1995, 40 tập)

Lyrics

“Câu chuyện từ xa xưa kể lại

Trong câu chuyện là việc của ngày xưa

Có người ngay thẳng, kẻ gian tà.

Cũng có điều tốt đẹp, cả những thứ xấu xa. 

Chuyện là có thật, cũng có thể chưa có bao giờ.

Nhưng sự đời có mấy ai hiểu rõ chuyện đúng-sai? 

Chuyện trong câu chuyện nói đúng thì nó đúng, nói không đúng cũng đúng.

Chuyện trong câu chuyện nói không đúng thì không đúng, nói đúng cũng không đúng…”