The Story is The Story

Ost “Tể Tướng Lưu Gù” – (1995, 40 tập) Lyrics “Câu chuyện từ xa xưa kể lại Trong câu chuyện là việc của ngày xưa Có người ngay thẳng, kẻ gian tà. Cũng có điều tốt đẹp, cả những thứ xấu xa.  Chuyện là có thật, cũng có thể chưa có bao giờ. Nhưng sự

Read More