NFT là gì?

NFT =

Người ta có thể dùng bất cứ thứ gì miễn là mã nhị phân để mã hóa thành một địa chỉ public và 1 private key đi cặp với nhau.
Public key (hay còn gọi là public address) dùng để chia sẻ cho người khác biết mà gửi xèng vào đó.
private key = chìa khóa để mở “két”
Có private key mới có quyền với BTC -> mới send được
Với địa chỉ ví BTC thì người ta thường dùng 1 đoạn text hay một đoạn mã bất kỳ để

ABC

TTT

Tập viết nhìn cho nó đẹp

But, sao vẫn khó nhìn thế nhỉ?

Viết lại cho nó kín một dòng rồi xuống dòng coi nó sẽ như thế nào, ôi vẫn chưa hết một dòng à?

À, hết rồi.

Khoảng cách các dòng nhìn khó thở thế nhỉ?
Sao không chỉnh được như trong word của ms.

Cách hẳn thêm một dòng thì lại hơi xa cách, vch.
Verse 2: