Crush

Cảm nắng

5 năm rồi mới có cảm giác thấy ai đó thú vị.

Từ 2019, mình bắt đầu để ý vấn đề bảo mật, ẩn danh trên mxh. Mình để ava giả, xoá hết thông tin, ẩn tất cả bài viết trên dòng thời gian để FB nhìn như 1 cái nick ảo.

Thế rồi, 2021 mình rung động với Crush.

Mình bắt đầu điều chỉnh FB cho giống FB người bình thường, kết bạn với các bạn chung khác.

Và… gửi lời kết bạn trên FB cho Crush.

Nhưng Cr không accept.

Ôi, cơn cảm nắng dễ đến dễ đi đáng thương.

ĐT còn dạy mình cách tiếp cận, hài vch nhưng tạch rồi, ahuhu.

Bye bye Crush, 🥲

Leave a Comment