NFT là gì?

NFT =

Người ta có thể dùng bất cứ thứ gì miễn là mã nhị phân để mã hóa thành một địa chỉ public và 1 private key đi cặp với nhau.
Public key (hay còn gọi là public address) dùng để chia sẻ cho người khác biết mà gửi xèng vào đó.
private key = chìa khóa để mở “két”
Có private key mới có quyền với BTC -> mới send được
Với địa chỉ ví BTC thì người ta thường dùng 1 đoạn text hay một đoạn mã bất kỳ để

Leave a Comment