System on a Chip là gì?

System on a Chip là gì?

System on a Chip = SoC

SoC nghĩa là nó không chỉ là “con chip” mà là “system on a chip
Nó tập hợp mọi bộ xử lý vào 1 con chip.
Ex: Trước, như Intel hay AMC thì chỉ duy nhất CPU là “con chip”

Leave a Comment