Thu Hà Nội

Thu Hà Nội,
Thời tiết tuyệt đến ngẩn ngơ, hơ hơ.

Đi làm hay về làm cũng đi chậm lại một chút

vì đường tắc.
Nhưng dù đường có tắc cũng không thấy khó chịu

vì đầu đủ lạnh để tỉnh táo chọn đường phi được lên cầu vượt mà không cần đợi đôi ba cái đèn đỏ 99 giây.

Gió se se, hê hê hê hê, yêu Hà Nội quá đê!

Leave a Comment