Thu Hà Nội

Thu Hà Nội,
Thời tiết tuyệt đến ngẩn ngơ, hơ hơ.

Đi làm hay về làm cũng đi chậm lại một chút

vì đường tắc.
Nhưng dù đường có tắc cũng không thấy khó chịu

vì đầu đủ lạnh để tỉnh táo chọn đường phi được lên cầu vượt mà không cần đợi đôi ba cái đèn đỏ 99 giây.

Gió se se, hê hê hê hê, yêu Hà Nội quá đê!

ABC

TTT

Tập viết nhìn cho nó đẹp

But, sao vẫn khó nhìn thế nhỉ?

Viết lại cho nó kín một dòng rồi xuống dòng coi nó sẽ như thế nào, ôi vẫn chưa hết một dòng à?

À, hết rồi.

Khoảng cách các dòng nhìn khó thở thế nhỉ?
Sao không chỉnh được như trong word của ms.

Cách hẳn thêm một dòng thì lại hơi xa cách, vch.
Verse 2: